ŽIVOČÍŠNA VÝROBA

V rámci živočíšnej výroby sa venujeme predovšetkým  chovu hovädzieho dobytka a produkcii kravského mlieka. Všetky zvieratá sú odchované vo vlastných priestoroch, na našom obilí pod neustálym dohľadom odborníkov a kontrolou štátneho veterinárneho lekára. K našim nosným plemenám živočíšnej výroby patrí čierno strakatý holsteinský dobytok. 

Vďaka odbornej starostlivosti, kvalitnej výžive, zefektívneniu výrobných procesov a modernizácii výroby sa nám podarilo nie len skvalitniť celý proces výroby mlieka a zvýšiť jeho produktivitu, ale aj kvalitatívne splniť tie najprísnejšie stanovené normy. Naša produkcia mlieka predstavuje príbližne 1 430 500 litrov za rok.

Kontakt: Blaško Jozef - zootechnik
Tel. : (+421) 915 874 388