HOVÄDZÍ DOBYTOK

V rámci živočíšnej výroby sa venujeme predovšetkým  chovu hovädzieho dobytka a produkcii kravského mlieka. K doplnkovým chovom patrí chov ošípaných a kureniec. Všetky zvieratá sú odchované vo vlastných priestoroch, na našom obilí pod neustálym dohľadom odborníkov a kontrolou štátneho veterinárneho lekára.K našim nosným plemenám živočíšnej výroby patrí čierno strakatý holsteinský dobytok. Ročná produkcia jatočných býkov je asi 100 kusov a 120 dojníc.

Kontakt: Blaško Jozef - zootechnik
Tel. : (+421) 915 874 388