NAŠE ČINNOSTI

V rámci živočíšnej výroby sa venujeme predovšetkým  chovu hovädzieho dobytka a produkcii kravského mlieka. K doplnkovým chovom patrí chov oviec, kôz a kureniec. Všetky zvieratá sú odchované vo vlastných priestoroch, na našom obilí pod neustálym dohľadom odborníkov a kontrolou štátneho veterinárneho lekára. K našim nosným plemenám živočíšnej výroby patrí čierno strakatý holsteinský dobytok. Ročná produkcia jatočných býčkov je asi 100 kusov a 120 dojníc.

Vďaka odbornej starostlivosti, kvalitnej výžive, zefektívneniu výrobných procesov a modernizácii výroby sa nám podarilo nie len skvalitniť celý proces výroby mlieka a zvýšiť jeho produktivitu, ale aj kvalitatívne splniť tie najprísnejšie stanovené normy. Naša ročná produkcia mlieka predstavuje príbližne 1 430 500 litrov za rok.
 Poľnohospodárske družstvo Vajnory obhospodaruje príbližne 1000 ha ornej pôdy pre rastlinnú výrobu. Predovštkým sa pestujú nasledovné poľné plodiny:
 

 • Jačmeň sladovnícky - má významnú úlohu vo využití pre potravinárske účely. Kým zrno jačmeňa sladovníckeho sa môže uplatniť pri výrobe piva, zrno nahého jačmeňa sa využíva pri výrobe mlynárenských produktov, funkčných potravín a detskej stravy. 
   
 • Kukurica siata - je určená predovšetkým ako osivo. Využíva sa aj ako krmivo pre hospodárske zvieratá. Kukuričný šrot je potravou pre ošípané a hydinu.
   
 • Pšenica potravinárska - je rod obilnín z čeľade lipnicovité, ktorých zrná sa používajú na priamu spotrebu ako ľudská potravina (chlebovina) alebo na kŕmenie hospodárskych zvierat (jadrové krmivo).
   
 • Repka olejná - patrí k najrozšírenejším a najstarším hospodárskym plodinám. Je hlavnou olejninou so širokým využitím v potravinárstve, pri výrobe olejov alebo kozmetiky. Svoje uplatnenie má aj ako biomasa.
   
 • Slnečnica čierna je olejnaté energetické krmivo vhodné k priamemu skrmovaniu, alebo aj ako cenný komponent do rôznych kŕmnych zmesí pre hlodavce a vtáctvo.
 • Ovos siaty - výborná obilnina používaná na kŕmne účely predovšetkým pre kone, ale i drobné hospodárske zvieratá, ako zajace a iné. 

 V družstevných sadoch rozprestierajúcich sa popri Seneckej ceste sa nachádzajú stromy viacerých druhov broskýň, jabloní a marhúľ. Mandľovníky a orechovníky pestujeme v areáli nášho družstva.

 • Broskyňové sady – Rebhaven, Flamingo, Payerhaven, Greghaven. Naše broskyne sú ideálne pre domácu spotrebu. Vďaka jednoduchému odkôstkovaniu sú veľmi vhodné aj na zaváranie.
   
 • Jabloňové sady – pestované odrody: Bohemia, Rubín, Idared, Golden, Jonagold, Jonatán, Florina, Jolana, Ontario, Pinova, Fuji, Šampión, ... Pripravujeme pre vás aj novú odrodu Meloro.​ Naše jabĺčka predávame vždy čerstvo obraté a voňavé. triedime ich podľa veľkosti.
 • Marhuľové sady - sú novozaložené sady k spestreniu našej ponuky. Očakávaná úroda by mala byť v roku 2019.
 • Mandľový a orechový sad – naše mandle sú vďaka svojej veľkosti vhodné predovšetkým ako chutný doplnok na párty a oslavy.  Orechy môžu byť určené na priamy konzum, ale sú výborné aj do koláčov. Naše orechy a mandle nakladáme do nášho medu a vytvárajp tak jedinečnú chuť spojením táchto dvoch produktov.
   


U nás si môžete vybrať zo širokej ponuky medov - slnečnicový, kvetový, repkový, agátový či lesný. K doplnkovým produktom patrí vosk a propolis. 


V areáli nášho družstva máme aj priestory, ktoré vieme ponúknuť na prenájom. Predovšetkým je to naša degustačná a spoločenská miestnosť nachádzajúca sa v hlavnej budove na prvom poschodí. Tu organizumeme aj riadené degustácie pre firmy i skupinky záujemcov. Na prenájom ponúkame aj naše trvalo nevyužívané priestory - od menších miestností až po veľké haly.