NAŠE ČINNOSTI

V rámci živočíšnej výroby sa venujeme predovšetkým  chovu hovädzieho dobytka a produkcii kravského mlieka. K doplnkovým chovom patrí chov ošípaných a kureniec. Všetky zvieratá sú odchované vo vlastných priestoroch, na našom obilí pod neustálym dohľadom odborníkov a kontrolou štátneho veterinárneho lekára.K našim nosným plemenám živočíšnej výroby patrí čierno strakatý holsteinský dobytok. Ročná produkcia jatočných býkov je asi 100 kusov a 120 dojníc.

Vďaka odbornej starostlivosti, kvalitnej výžive, zefektívneniu výrobných procesov a modernizácii výroby sa nám podarilo nie len skvalitniť celý proces výroby mlieka a zvýšiť jeho produktivitu, ale aj kvalitatívne splniť tie najprísnejšie stanovené normy. Naša ročná produkcia mlieka predstavuje príbližne 1 430 500 litrov za rok.

V rámci živočíšnej výroby sa zaoberáme aj chovom hydiny so zameraním na brojlerové kurčatá určené predovšetkým na produkciu kuracieho mäsa. Pre brojlery je typická biela farba peria, čo zabezpečuje bledú pokožku jedincov bez pigmentových škvŕn. Kurčatá sa vyznačujú rýchlym rastom, dobrou konverziou krmiva a vysokou výťažnosťou.
 Poľnohospodárske družstvo Vajnory obhospodaruje príbližne 1120 ha ornej pôdy pre rastlinnú výrobu. Predovštkým sa pestujú nasledovné poľné plodiny:
 

 • Jačmeň sladovnícky - má významnú úlohu vo využití pre potravinárske účely. Kým zrno jačmeňa sladovníckeho sa môže uplatniť pri výrobe piva, zrno nahého jačmeňa sa využíva pri výrobe mlynárenských produktov, funkčných potravín a detskej stravy. 
   
 • Kukurica siata - je určená predovšetkým ako osivo. Využíva sa aj ako krmivo pre hospodárske zvieratá. Kukuričný šrot je potravou pre ošípané a hydinu.
   
 • Pšenica potravinárska - je rod obilnín z čeľade lipnicovité, ktorých zrná sa používajú na priamu spotrebu ako ľudská potravina (chlebovina) alebo na kŕmenie hospodárskych zvierat (jadrové krmivo).
   
 • Repka olejná - patrí k najrozšírenejším a najstarším hospodárskym plodinám. Je hlavnou olejninou so širokým využitím v potravinárstve, pri výrobe olejov alebo kozmetiky. Svoje uplatnenie má aj ako biomasa.
   
 • Slnečnica čierna je olejnaté energetické krmivo vhodné k priamemu skrmovaniu, alebo aj ako cenný komponent do rôznych kŕmnych zmesí pre hlodavce a vtáctvo.
   


V družstevných sadoch rozprestierajúcich sa popri Seneckej ceste sa nachádzajú stromy viacerých druhov broskýň, jabloní a mandľovníky.

 • Broskyňové sady – Rebhaven, Flamingo, Payerhaven, Greghaven. Naše broskyne sú ideálne pre domácu spotrebu. Vďaka jednoduchému odkôstkovaniu sú veľmi vhodné aj na zaváranie.
   
 • Jabloňové sady – pestované odrody: Bohemia, Rubín, Idared, Golden, Jonagold, Jonatán, Florina, Jolana, Ontario, Pinova, Fuji, Šampión, ... Pripravujeme pre vás aj novú odrodu Meloro.​ Naše jabĺčka predávame vždy čerstvo obraté a voňavé. triedime ich podľa veľkosti.
 • Mandľový sad – naše mandle sú vďaka svojej veľkosti vhodné predovšetkým ako chutný doplnok na párty a oslavy.  
   


U nás si môžete vybrať zo širokej ponuky medov - slnečnicový, kvetový, repkový, agátový či lesný. K doplnkovým produktom patrí vosk a propolis.