ORGÁNY

PREDSTAVENSTVO

Ing. Branislav Brúder, predseda predstavenstva
Renáta Sláviková, podpreseda predstavenstva
Peter Ondris, člen predstavenstva
Za družstvo koná predseda


KONTROLNÁ KOMISIA

Ing. Anna Feketová
Ján Štóber
Janka Šmidová


VEDENIE

Miriam Sláviková – manažér

Ing. Miroslav Dziak – výrobný manažér

Ing. Igor Hraško – projektový manažér

Andrej Kráľ– agronóm

Martin Stanko – zootechnik

Dušan Kozmon – vedúci viníc

Iosif Gyipgyak – vedúci ovocného sadu

Ondrej Brázdilík - mechanizátor

Katarína Baluchová - správa budov