ORGÁNY

PREDSTAVENSTVO

Ing. Branislav Brúder, predseda predstavenstva
Renáta Sláviková, podpreseda predstavenstva
Peter Ondris, člen predstavenstva
Za družstvo koná predseda


DOZORNÁ RADA

Ing. Anna Feketová
Ján Štóber
Janka Šmidová


VEDENIE

Ing. Miroslav Dziak – výrobný riaditeľ Víno Vajnory

Ing. Igor Hraško – obchodný riaditeľ

Andrej Kráľ– agronóm

Jozef Blaško – zootechnik

Dušan Kozmon – vedúci viníc

Iosif Gyipdyak – vedúci ovocného sadu

Ondrej Brázdilík - mechanizátor