ORGÁNY

PREDSTAVENSTVO

Ing. Branislav Brúder, predseda predstavenstva
Renáta Sláviková, podpreseda predstavenstva
Pavol Zeman, člen predstavenstva
Za družstvo koná predseda


DOZORNÁ RADA

Ing. Anna Feketová
Mária Vlčková
Janka Šmidová


VEDENIE

Ing. Stanislav Ondruš – generálny riaditeľ

Ing. Miroslav Dziak – výrobný riaditeľ Víno Vajnory

Ing. Igor Hraško – obchodný riaditeľ

Ing. Peter Madžo – agronóm

Jozef Blaško – zootechnik

Miroslav Marušinec – mechanizátor

Katarína Basivová – vedúca odboru ekonmiky

Dušan Kozmon – vedúci viníc

Iosif Gyipdyak – vedúci ovocného sadu