PROFIL SPOLOČNOSTI

 • spracovanie poľnohospodárskych produktov za účelom ich finalizácie a predaja
 • obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti a to formou maloobchodu a veľkoobchodu v Slovenskej republike a v zahraničí
 • výroba mliečnych výrobkov
 • vykonávanie poľnohospodárskej výroby za účelom vlastnej spotreby a predaja poľnohospodárskych produktov
 • oprava motorových vozidiel, poľnohospodárských strojov
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
 • prenájom hnuteľných vecí - leasing
 • prevádzkovanie závlahových zariadení
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
 • predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
 • pohostinská činnosť
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • výroba nápojov