RASTLINNÁ VÝROBA

Poľnohospodárske družstvo Vajnory obhospodaruje približne 1120 ha ornej pôdy pre rastlinnú výrobu. Pestujú sa predovštkým nasledovné poľné plodiny:

 • Jačmeň sladovnícky - má významnú úlohu vo využití pre potravinárske účely. Kým zrno jačmeňa sladovníckeho sa môže uplatniť pri výrobe piva, zrno nahého jačmeňa sa využíva pri výrobe mlynárenských produktov, funkčných potravín a detskej stravy. 
   
 • Kukurica siata - je určená predovšetkým ako osivo. Využíva sa aj ako krmivo pre hospodárske zvieratá. Kukuričný šrot je potravou pre ošípané a hydinu.
   
 • Pšenica potravinárska - je rod obilnín z čeľade lipnicovité, ktorých zrná sa používajú na priamu spotrebu ako ľudská potravina (chlebovina) alebo na kŕmenie hospodárskych zvierat (jadrové krmivo).
   
 • Repka olejná - patrí k najrozšírenejším a najstarším hospodárskym plodinám. Je hlavnou olejninou so širokým využitím v potravinárstve, pri výrobe olejov alebo kozmetiky. Svoje uplatnenie má aj ako biomasa.
   
 • Slnečnica čierna - je olejnaté energetické krmivo vhodné k priamemu skrmovaniu, alebo aj ako cenný komponent do rôznych kŕmnych zmesí pre hlodavce a vtáctvo.
 • Ovos siaty - výborná obilnina používaná na kŕmne účely predovšetkým pre kone, ale i drobné hospodárske zvieratá, ako zajace a iné. Doma si však mnohí pochutia aj na ovsených vločkách v rôznych podobách.
 • Seno lúčne i lucerkové - Je určené predovšetkým na skrmovanie našim hovädzím dbytkom, ale i ďalšími zvieratami chovanými na našom poľnohospodárskom družstve.

Momentálne na predaj len Slnečnica čierna!


Kontakt: Vladimír Hatala
Tel. : (+421) 908 929 100