VÝROBA MLIEKA

Vďaka odbornej starostlivosti, kvalitnej výžive, zefektívneniu výrobných procesov a modernizácii výroby sa nám podarilo nie len skvalitniť celý proces výroby mlieka a zvýšiť jeho produktivitu, ale aj kvalitatívne splniť tie najprísnejšie stanovené normy. Naša ročná produkcia mlieka predstavuje asi 1 430 500 litrov za rok.

Kontakt: Blaško Jozef - zootechnik
Tel. : (+421) 915 874 388